FANDOM


Monday-Friday

 • 5 am – Pambansang Almusal
 • 7 am – Eagle News International
 • 7:30 am – Agila Balita
 • 8 am – Sa Ganang Mamamayan
 • 9 am – Japan Hour (NHK World-Japan)
 • 10 am – Eagle News International
 • 10:30 am – Taumbahay
 • 11 am – Eagle News International
 • 11:30 am – Agila Probinsya
 • 12 nn – Agila Balita
 • 1 pm – Letters and Music
 • 2 pm – ASEAN In Focus
 • 2:30 pm –
  • Mon: Taga-Rito Kami
  • Tues: Avenue
  • Wed: Itanyag
  • Thurs: Pundasyon
  • Fri: Bureau Reports
 • 3 pm –
  • Mon: Word of Truth
  • Tues: Landas ng Buhay
  • Wed: Paninindigan
  • Thurs: Pasugo
 • 3:30 pm –
  • Mon: Ang Iglesia ni Cristo
  • Tues: Landas ng Buhay
  • Wed: CMV Playlist
  • Thurs: CMV Spotlight
  • Fri: Executive News
 • 4 pm – Homework
 • 4:30 pm – Piskante ng Bayan
 • 5:30 pm – Agila Probinsya
 • 6 pm – Mata ng Agila
 • 7:30 pm –
  • Mon/Wed: Eagle News International
  • Tues/Thurs: Digital Nest
  • Fri: EBC Sports International
 • 8 pm –
  • Mon: Klima ng Pagbabago
  • Tues: Aprub: Gawin Natin 'To
  • Wed: Responde: Tugon, Aksyon, Ngayon
  • Thurs: Patakaran
  • Fri: Diskusyon
 • 9 pm – Eagle News International
 • 10 pm –
  • Mon: Word of Truth
  • Tues: Ang Iglesia ni Cristo
  • Wed: Ang Tamang Daan
  • Thurs: Ang Pagbubunyag
  • Fri: Pasugo
 • 10:30 pm –
  • Mon: Hashtag
  • Tues/Thurs: Executive News
  • Wed: Pundasyon
  • Fri: The Iglesia ni Cristo and the Bible
 • 11 pm – ASEAN In Focus (replay)
 • 11:30 pm to 12 mn – Eagle News International

Saturday

 • 5 am – Word of Truth
 • 5:30 am – Itanyag ang Pagliligtas
 • 6 am – Hashtag
 • 6:30 am – AveNEU
 • 7 am – Pundasyon
 • 7:30 am – Executive News
 • 8 am – Resonate
 • 8:30 am – WordHub
 • 9 am – Eagle News International
 • 9:30 am – EBC Sports International
 • 10 am – Japan Hour (NHK World-Japan)
 • 12 nn – Aprub: Gawin Natin 'To (replay)
 • 1 pm – Global 3000
 • 1:30 pm – EBC Sports International
 • 2 pm – ASEAN In Focus Weekend
 • 3 pm – INCinema
 • 4 pm – RYTS
 • 5 pm – Bits N' Pieces
 • 5:30 pm – Lingap sa Mamamayan
 • 6 pm – Mata ng Agila Weekend
 • 7 pm – MOMents
 • 8 pm – Eagle News International
 • 8:30 pm – Bundesliga Kick Off!
 • 9 pm – Eagle News International Weekend
 • 10 pm – Paninindigan
 • 10:30 pm – Executive News
 • 11 pm to 12 mn – Mata ng Agila Weekend (replay)

Sunday

 • 5 am – CMV By Location
 • 5:30 am – The Iglesia ni Cristo and the Bible
 • 6 am – Pasugo
 • 6:30 am – Taga-Rito Kami
 • 7 am – Church News Weekend
 • 8 am – CMV Spotlight
 • 8:30 am – WordHub
 • 9 am – Eagle News International
 • 9:30 am – Eagle News Special Report
 • 10 am – Gabay at Aksyon (or EBC Sports International)
 • 10:30 am – In Good Shape
 • 11 am – Beautiful Sunday
 • 12 nn – Bits N' Pieces (replay)
 • 12:30 pm – Tomorrow Today
 • 1 pm – Drive-It!
 • 1:30 pm – Eagle News International
 • 2 pm – MOMents (replay)
 • 3 pm – Church News Weekend
 • 4 pm – Pep News
 • 5 pm – Tribe
 • 5:30 pm – Executive News
 • 6 pm – Landmarks
 • 7 pm – Hapi ang Buhay (replay)
 • 7:30 pm – Lingap sa Mamamayan
 • 8 pm – Eagle News International
 • 8:30 pm - EBC Sports International
 • 9 pm – Klima ng Pagbabago (replay)
 • 10 pm – INC International Edition
 • 11 pm to 12 mn – ASEAN In Focus Weekend

- with Eagle News Update (hourly news capsule)